Θέλετε να γίνεται προμηθευτής της GEFCO ?

Η GEFCO στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με τους προμηθευτές της,βασισμένη στην σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και στα αμοιβαία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αφού εισαχθείτε στην βάση δεδομένων  των εγκεκριμένων προμηθευτών, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργασθείτε με διαφορετικές θυγατρικές της GEFCO.

Υπεύθυνη επικοινωνίας Τμήματος Προμηθειών:
Angeliki.Kamplioni@gefco.net 
+30 210 7454648