Σημαντικά Στοιχεία

Top 10

Ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρείες Logistics στην Ευρώπη

2015

H GEFCO ανοίγει τα γραφεία της στην Ελλάδα

€4.1 Δις €

ΤΖΙΡΟΣ (σε Εκ€)

11,600

Εργαζόμενοι

41

Θυγατρικές σε 5 ηπείρους