Προσβασιμότητα

Νομοθεσία

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

GEFCO

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο € 8,000,000
Εταιρκό Μητρωο: RCS Nanterre n° 542 050 315 00 481

ΑΦΜ: FR 83 542 050 315 

 

Κεντρικά Γραφεία

77/81 rue des Lilas d’Espagne
92402 COURBEVOIE Cedex
Tel.: + 33 (0)1 49 05 21 21

 

CREDITS

Αυτο το web site σχεδιάστηκε απο την Planet-Net και φιλοξενείται απο την Ikoula.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο (κείμενα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, εικονίδια, κινούμενα σχέδια, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της GEFCO ή έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για χρήση από την GEFCO.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν σε έναν ορισμό ο οποίος ισχύει όταν τίθεται στο διαδίκτυο ή ενημερώνεται στις διάφορες σελίδες του ιστότοπου; Δίνεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεσμευτική

Η GEFCO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ, χωρίς να χρειάζεται να ενημερώνει αυτό το έγγραφο.Εαν παρά τον χρόνο που αφιερώνεται στην δημιουργία συτού του ιστότοπου, νομίζετε ότι περιέχει λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της GEFCO, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τη γαλλική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και γενικότερα με τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που περιέχουν διατάξεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ως εκ τούτου, αποφεύγετε: να μεταφορτώνετε, να αναπαράγετε εν όλω ή εν μέρει την πώληση, τη διανομή, την έκδοση, τη δημοσίευση και την κοινοποίηση υπό οποιαδήποτε μορφή των δεδομένων ή των έργων που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της GEFCO χωρίς προηγούμενη και ειδική γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που επισυνάπτεται στο αναπαραγόμενο έργο ή δεδομένα.

Στο πλαίσιο κάποιων από τις ενότητες μας ("Κατάλογος αλληλογραφίας", "Ανθρώπινο δυναμικό", "Επικοινωνία"), μπορεί να σας ζητηθεί να μας δώσετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα σχόλια ή τις αιτήσεις σας για πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι δεν πρόκειται να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυθόρμητα, δηλαδή εκτός από την απάντηση σε αίτημα που μας στάλθηκε.

Τα cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο για τη συνεχή βελτίωση του www.gefco.net και για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies και την απενεργοποίηση των cookies είναι διαθέσιμες στη σελίδα της Πολιτικής Cookies.

Κάθε επισκέπτης σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος παρέχει πληροφορίες στην εταιρεία GEFCO, επιτρέπει στο τελευταίο να έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες και να το εξουσιοδοτήσει να το χρησιμοποιήσει όπως το επιθυμεί. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατ 'αυτόν τον τρόπο από τους επισκέπτες θεωρούνται μη εμπιστευτικές και πρέπει να είναι ακριβείς, νόμιμες και να μην βλάπτουν τα συμφέροντα τρίτων.Τέλος, ο εν λόγω δικτυακός τόπος έχει δηλωθεί στην Εθνική Επιτροπή Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων (French Data Protection Agency), κατ 'εφαρμογή των διατάξεων του γαλλικού νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται σε μια σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ασκήσει το δικαιωμα να αποκτήσει πρόσβαση, να αλλάξει, να διορθώσει ή να καταργήσει πληροφορίες σχετικά με αυτές, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Commerce and Marketing Departement GEFCO
77/81, rue des Lilas d’Espagne 
92402 Courbevoie Cedex
Tel.: + 33 (0)1 49 05 21 21