Προσβασιμότητα

Πιστοποίηση Καλών Πρακτικών Διανομής (GDP) για την GEFCO Greece

30 Απρίλιος 2019

Με την πιστοποίηση «Good Distribution Practice (GDP)» από την Bureau Veritas, η GEFCO Greece προσφέρει υπηρεσίες logistics υψηλής ποιότητας στους τομείς Healthcare και Life Sciences, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ευαίσθητων ως προς τη θερμοκρασία προϊόντων.

Το πιστοποιητικό GDP αποδεικνύει οτι η  εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλή πρακτική διανομής των φαρμακευτικών προϊόντων (European Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Pharmaceutical Products) για ανθρώπινη χρήση. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της GEFCO για υψηλή ποιότητα καθώς και την κατανόηση των προκλήσεων για τους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένης της ανιχνευσιμότητας (traceability) των εμπορευμάτων, αποτρέποντας έτσι τους κινδύνους παραποίησης ή πλαστογράφησης.

Η αγορά logistics στους τομείς των Life Sciences και Healthcare αλλάζει και καθίσταται πιο περίπλοκη. Με την αύξηση του όγκου των ευαίσθητων στη θερμοκρασία προϊόντων καθώς και των κανονισμών που σχετίζονται με τη μεταφορά τους, οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στον έλεγχο και την ασφάλεια.

Αποτυχία σε αυτόν τον τομέα μπορεί να έχει ως συνέπεια ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ρίσκο απώλειας φορτίων υψηλής αξίας.

Η GEFCO έχει μακρά παράδοση στον κλάδο Life Science and Healthcare και έχει πλήρη επίγνωση των στόχων των πελατών της. Η πιστοποίηση  GDP  αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δέσμευσης της GEFCO για την παροχή ασφαλών μεταφορών , σύμφωνα με τις απαιτησεις και προδιαγραφές του κλάδου Life Sciences & Healthcare με στόχο την εξασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων.

Alain Vignon

επικεφαλής του Management System της GEFCO

Μοιραστείτε