Προσβασιμότητα

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

22 Δεκέμβριος 2015

Τον Οκτώβριο του 2015 , η GEFCO απέκτησε την IJS Global. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε φυσική συνέπεια μέρος της ανάπτυξης της GEFCO προς τις εταιρείες μεταφορών.

Η συμπληρωματική φύση της κουλτούρας της GEFCO και το αποτύπωμα της IJS Global μας επιτρέπει να χτίσουμε ένα μοναδικό  και σταθερό δίκτυο μεταφοράς.Ο συνδυασμός της εμπειρίας των δυο αυτών εταιρείων επεκτείνει την γκάμα των υπηρεσιών logistics προς στους διεθνείς πελάτες.

Η στρατηγική της GEFCO για τα επόμενα χρόνια ειναι να επεκτείνει περαιτέρω τις μεταφορικές δραστηριότητες σε δυνητικά μεγάλες αγορές, όπως η Κίνα, Νοτιοανατολική Ασία και η Αμερική.

Αυτή η προοπτική απαιτεί υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στις υπηρεσίες υπεραντλαντικού logistics, το οποίο αποτελει πυρήνα των υπηρεσιών της IJS Global.

Αυτός είναι και ο λόγος όπου ο CEO της IJS Global , Sjoerd Van Loon, διορίστηκε νέος διευθυντής των υπερατλαντικών μεταφορών της GEFCO.

Μοιραστείτε