Προσβασιμότητα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΑ-CEIV PHARMA ΣΤΗ GEFCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

18 Απρίλιος 2017

Η GEFCO έλαβε την πιστοποίηση της ΙΑΤΑ-CEIV Pharma για τις υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων στην Ολλανδία. Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει την εξειδίκευση της GEFCO στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και βιοεπιστημών.

H παγκόσμια διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί σήμερα την πιο συνήθη και ταυτόχρονα περίπλοκη επιχείρηση διακίνησης φορτίων στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) έχει δημιουργήσει ένα Κέντρο Αριστείας Ανεξάρτητων Ελεγκτών (CEIV) για την εκπαίδευση και υποστήριξη οργανισμών, ρυθμιστικών αρχών και ενδιαφερόμενων μερών της βιομηχανίας, όπως η GEFCO, με στόχο τη συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς.

Η GEFCO εγγυάται ασφαλείς μεταφορές φαρμακευτικών προϊόντων εντός του δικτύου της σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η GEFCO της Ολλανδίας διεκδίκησε και έλαβε με επιτυχία την πιστοποίηση της IATA-CEIV Pharma. Η τεχνογνωσία της εταιρείας στις αεροπορικές μεταφορές φαρμακευτικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών με τις υψηλότερες προδιαγραφές στον χώρο, αποδεικνύονται πλέον με αυτή την πιστοποίηση.

«Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή την πιστοποίηση από την IATA-CEIV PHARMA. Αυτό το επίτευγμα αποτελεί μία ακόμα απόδειξη δέσμευσης της GEFCO για παροχή ασφαλών και ευέλικτων μεταφορών εμπορευμάτων προϊόντων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και βιοεπιστημών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των προϊόντων αυτών. Μέσω της συνεργασίας με την ΙΑΤΑ μπορούμε να συνεχίσουμε την υποστήριξη των κανονισμών. Η αναγνώριση αυτή θα ενισχύσει την τεχνογνωσία μας στη Μεταφορά Εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στον τομέα μεταφορών προϊόντων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και βιοεπιστημών», δηλώνει ο Anthony Gunn, Αντιπρόεδρος του τμήματος υπηρεσιών Μεταφοράς Εμπορευμάτων της GEFCO.

Αυτό το επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της πλήρους υποστήριξης του Διεθνούς Αεροδρομίου του  Σχίπχολ, μία από τις μεγαλύτερες πύλες διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων. Η κοινότητα εφοδιαστικής του Αεροδρομίου του Άμστερνταμ διεξάγει ένα κλειστό πρόγραμμα εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμακευτικών προϊόντων που δίνει σε εταιρείες τη δυνατότητα απόκτησης της πιστοποίησης  IATA CEIV Pharma, προσφέροντας τους νέα επίπεδα διαφάνειας.

«Η Schiphol Cargo συγχαίρει την GEFCO για την απόκτηση της πιστοποίησης IATA CEIV. Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει την αναγνώριση από την ΙΑΤΑ της τεχνογνωσίας της GEFCO στη διαχείριση αεροπορικής μεταφοράς φαρμακευτικών προϊόντων με τον ασφαλέστερο τρόπο και την παροχή υπηρεσιών με την υψηλότερη ποιότητα», δηλώνει ο Jonas van Stekelenburg, επικεφαλής μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Σχίπχολ του Άμστερνταμ.

Μοιραστείτε