Προσβασιμότητα

6 τρόποι για την προώθηση της αποδοτικότητας των μεταφορών στην Ευρώπη

30 Δεκέμβριος 2019

Η ευρωπαϊκή αγορά εφοδιαστικής είναι τεράστια, πολύπλοκη και εξελίσσεται ραγδαία. Οι ναυλωτές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών και οι πάροχοι εφοδιαστικής διαδραματίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό και στρατηγικό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Καθώς οι ροές των μεταφορών περιπλέκουν και η ανάγκη για πιο ευέλικτες και ευέλικτες λύσεις, οι πάροχοι εφοδιαστικής πρέπει να υιοθετήσουν την τεχνολογία και την καινοτομία για να δημιουργήσουν αξία και να δώσουν πλεονεκτήματα στους φορτωτές.

Περιεχόμενο:

Μια δυναμική αγορά ευρωπαϊκής εφοδιαστικής

• Βασικές προκλήσεις για την προώθηση της αποδοτικότητας

• Αυξημένη πολυπλοκότητα για τους φορτωτές σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά

• Ψηφιοποίηση: επίτευξη αποτελεσματικότητας και δημιουργία αξίας

• Έξι συμβουλές για την παροχή της αλυσίδας εφοδιασμού

pdf, 2 MB

Κατεβάστε

Μοιραστείτε