Προσβασιμότητα

Φορολογική Αντιπροσώπευση

ΦΠΑ: μια φορολογική κανονιστική υποχρέωση, ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη σας στην Ευρώπη

Υποστήριξη της ανάπτυξης σας και εξασφάλιση τοπικής συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ

Θέλετε να αναπτύξετε τη δραστηριότητά σας στην Ευρώπη; Για το σκοπό αυτό, πρέπει να έχετε έναν αριθμό ΦΠΑ σε κάθε χώρα στην οποία επιθυμείτε να λειτουργείτε και να προμηθεύεστε.

Πραγματικά, ο ΦΠΑ παραμένει κατά κύριο λόγο εθνικός φόρος που διέπεται από κάθε εθνική φορολογική αρχή.
Δύο λύσεις είναι διαθέσιμες σε εσάς:

 • Την ιδρυση θυγατρικής εταιρειας
 • Να ορίσετε έναν φορολογικό εκπρόσωπο

Η πρώτη λύση μπορεί συχνά να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή και περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του τοπικού νομοθετικού πλαισίου που είναι συχνά πολύπλοκο.

Περισσότερα από 25 χρόνια μοναδικής τεχνογνωσίας

Παρέχοντας σας μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λύση αποφεύγοντας το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μιας θυγατρικής
Ειδικοί στη φορολογική εκπροσώπηση από το 1993, αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία και στην Ελβετία

 • Δίγλωστος αποκλειστικός λογιστής που συνεργάζεται με τις τοπικές φορολογικές διοικήσεις
 • Προσδιορισμός της πλέον ανταγωνιστικής λύσης ΦΠΑ
 • Τοπική εγγραφή ΦΠΑ
 • Διαχείριση φορολογικών δηλώσεων μέσω του εργαλείου "i-VAT" που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ασφάλεια των δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε χώρα

Η τεχνογνωσία μας σας επιτρέπει να εκτελείτε τις δραστηριότητές σας σε τοπικό επίπεδο σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των χωρών και να βελτιστοποιείτε την πληρωμή του αλλοδαπού ΦΠΑ.

Οι λύσεις φορολογικής εκπροσώπησης

Προσδιορισμός κινδύνων και ευκαιριών, απλοποίηση και διασφάλιση των διαδικασιών ΦΠΑ
Οι ειδικοί μας προσφέρουν ποικίλες λύσεις, τις πιο στρατηγικές και τις πιο λειτουργικές

 • Παρακολούθηση νομοθετικού πλαισίου
 • Έλεγχος και σχεδιασμός φυσικών ροών και ροών τιμολόγησης
 • Σχεδιασμός βελτιστοποιημένων λύσεων
 • Τεχνική συμβουλευτική (διαδικασία, πληροφορική, λογιστική συμμόρφωση)
 • Τοπική εγγραφή ΦΠΑ
 • Διαχείριση των δηλώσεων ΦΠΑ και Intrastat
 • Μηνιαία αναφορά
 • Υποστήριξη στις φορολογικές και τελωνειακές επιθεωρήσεις
 • Υποστήριξη σε περίπτωση διαφορών
 • Διαχείριση του ΦΠΑ στα επαγγελματικά έξοδα

Συνδυασμένη τεχνογνωσία: Τελωνεία-Φορολογική Αντιπροσώπευση-Logistics

Ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας σας
Η συνέργεια μεταξύ των τελωνειακών μας γνώσεων, της φορολογικής αντιπροσώπευσης και της τεχνογνωσίας στον τομέα της εφοδιαστικής παρέχει μοναδική εμπειρία στην αγορά.
Η δύναμή μας έγκειται στην ικανότητά μας να συνδυάσουμε την τελωνειακή, φορολογική και Logistics μηχανική (βρίσκοντας την πιο ανταγωνιστική λύση), ενσωματώνοντας τον πύργο ελέγχου, τη διαχείριση της ροής και το σύστημα παρακολούθησης
Επωφεληθείτε από την εμπειρία της GEFCO!

 • Οικονομικά οφέλη και βελτιστοποίηση ταμειακών ροών
 • Μεγαλύτερη απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Ανάπτυξη της δραστηριότητάς σας

Έντυπο φορολογικής αντιπροσώπευσης

Εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των διαδικασιών φορολογικής εκπροσώπησης

pdf, 229 KB

Κατεβάστε

Περισσότερα από 25

χρόνια εμπειρίας στη φορολογική αντι

Περισσότεροι απ 100

πελάτες παγκοσμίως

Περισσότερες απ 2800

δηλώσεις ΦΠΑ και intrastats

Γιατί την GEFCO

 • Απλότητα

  • Μοναδικό σημείο επικοινωνίας
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Logistics
  • Διαχείριση των τελωνειακών σας διαδικασιών
 • Αποδοτικότητα

  • Λειτουργική αρτιότητα
  • Βελτιστοποίηση κόστους
  • Μειωμένος χρόνος παράδοσης
 • 360° ορατότητα

  • Παρακολούθηση αποστολών σε πραγματικό χρόνο
  • Διαχείριση Απόδοσης
  • Έλεγχος διεθνών ροών διαμέσω Πύργου Ελέγχου

Μοιραστείτε