Προσβασιμότητα

Τελωνειακή & Φορολογική εκπροσώπηση

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει να βελτιστοποιήσει και να διασφαλίσει τις δραστηριότητές σας παγκοσμίως

Χρειάζεστε να βελτιστοποιήσετε, να προωθήσετε και να διασφαλίσετε επιχείρησή σας παγκοσμίως σε πλήρη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς; Οι ειδικοί μας σχεδιάζουν τις πιο κατάλληλες λύσεις ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά σας.

Τελωνεία

Ελέγξτε, βελτιστοποιήστε και επιταχύνετε τις διεθνείς συναλλαγές σας

Το τμήμα μας τελωνειακής και φορολογικής εκπροσώπησης σας προσφέρει μια βασική ομάδα σχεδιασμού υποστηριζόμενη από περισσότερους από 200 ειδικούς σε 42 χώρες.

Σχεδιασμός στρατηγικών υπηρεσιών

 • Συγκριτικές μελέτες των ροών και οι τελωνειακές και φορολογικές επιπτώσεις τους
 • Νομική Επιτήρηση
 • Εφαρμογή και διαχείριση βελτιστοποιημένων λύσεων (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή/τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, περιορισμένη φορολογική αντιπροσώπευση, τελωνειακή αποθήκη κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση λύσεων από την αρχή ως το τέλος 

Επιχειρησιακές και στρατηγικές τελωνειακές εργασίες

 • Δηλώσεις εισαγωγών/εξαγωγών
 • Διαμετακόμιση, προετοιμασία των δελτίων δελτίο διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (TIR) και εισαγωγής ή προσωρινής εισαγωγής (ATA)
 • Δήλωση συναλλαγής εμπορευμάτων
 • Διόρθωση και πιστοποίηση εγγράφων
 • Τελωνειακός έλεγχος  
 • Οικονομικό τελωνειακό καθεστώς: διαχείριση τελωνειακής αποθήκης, απλοποίηση διαδικασιών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή/τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, ενιαία άδεια
 • Κεντρικός συντονισμός μέσω κέντρου τελωνειακού ελέγχου: Harmonie

Harmonie, ο αποκλειστικός πύργος τελωνειακού ελέγχου

Διασφαλίστε έναν διεθνή κεντρικό συντονισμό των τελωνειακών σας εργασιών

Με βάση τις τελωνειακές μας γνώσεις, οι ειδικοί μας είναι σε θέση να θέσουν σε λειτουργία έναν πύργο ελέγχου, ο οποίος αποτελεί μοναδικό σημείο επαφής για τον συγχρονισμό όλων των τελωνειακών σας εργασιών. Οι πύργοι ελέγχου μας βασίζονται στην εμπειρία των ειδικών ομάδων μας που βρίσκονται σε διάφορες χώρες, στο διεθνές μας δίκτυο και στο μοναδικό μας συνεργατικό σύστημα ΤΠ, HARMONIE. Με την εγκατάσταση πύργου ελέγχου, μπορείτε να επωφεληθείτε από μια απλουστευμένη και ασφαλή διαδικασία τελωνειακής δήλωσης καθώς και από: 

 • Επιτάχυνση των χρόνων παράδοσης
 • Συντονισμός των τελωνειακών σας εργασιών από ένα μόνο σημείο επαφής 
 • Διαχείριση εντολών εκτελωνισμού από περισσότερες χώρες 
 • Παρακολούθηση 
 • Επιτήρηση εκτέλεσης εργασιών
 • Ενοποίηση και συγκεντρωτική τιμολόγηση

Φορολογική εκπροσώπηση

Επωφεληθείτε από την εμπειρία της GEFCO για να εξασφαλίσετε και να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση του ΦΠΑ σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υποστηριζόμενες από ευρωπαϊκές υπηρεσίες σχεδιασμού και παρακολούθησης οι λύσεις φορολογικής αντιπροσώπευσης που προσφέρουμε σας επιτρέπουν να ασκείτε τις δραστηριότητές σας τοπικά (αποθήκευση, πώληση και επεξεργασία) σε απόλυτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της χώρας, αποφεύγοντας παράλληλα τις διατυπώσεις και το κόστος δημιουργίας θυγατρικής.

Η εν λόγω λύση που έχει καθιερωθεί από το 1993, περιλαμβάνει 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία και τη Νορβηγία. 

 • Συντονισμός με μια μοναδική επαφή 
 • Βελτιστοποίηση των εξωτερικών πληρωμών ΦΠΑ
 • Εφαρμογή απλουστευμένης και αξιόπιστης διαδικασίας

Μια συνδυασμένη εμπειρία

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού σας

Η σύμπραξη μεταξύ των τελωνείων μας, η φορολογική αντιπροσώπευση και η τεχνογνωσία μας παρέχει μια ασύγκριτη εμπειρία στην αγορά. Η δύναμή μας έγκειται στην ικανότητά μας να συνδυάζουμε τον τελωνειακό και φοροτεχνικό σχεδιασμό (βρίσκοντας την πιο ανταγωνιστική λύση) με στρατηγική τεχνογνωσία ενσωματώνοντας τον πύργο ελέγχου μας, τη διαχείριση ροής και το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού.

 • Οικονομικά οφέλη και βελτιστοποίηση ταμειακών ροών
 • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Εναρμονισμένες διαδικασίες από την αρχή ως το τέλος

Φυλλάδιο τελωνειακής και φορολογικής αντιπροσώπευσης

 

Εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των διαδικασιών τελωνειακής και φορολογικής εκπροσώπησης

pdf, 285 KB

Κατεβάστε

Πιστοποίηση *Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα

*AEO

Τελωνειακές συναλλαγές

σε περισσότερες από 100 χώρες

> 40 χρόνια εμπειρίας

στα τελωνεία

25 χρόνια εμπειρίας

στη φορολογική εκπροσώπηση

Γιατί την GEFCO

 • Απλότητα

  • Μοναδικό σημείο επικοινωνίας
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Logistics
  • Διαχείριση των τελωνειακών σας διαδικασιών
 • Αποδοτικότητα

  • Λειτουργική αρτιότητα
  • Βελτιστοποίηση κόστους
  • Μειωμένος χρόνος παράδοσης
 • 360° ορατότητα

  • Παρακολούθηση αποστολών σε πραγματικό χρόνο
  • Διαχείριση Απόδοσης
  • Έλεγχος διεθνών ροών διαμέσω Πύργου Ελέγχου

Μοιραστείτε