Ηγετική θέση ως πάροχος υπηρεσιών logistics (LLC) / 4pl

Στην GEFCO, συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό σας ως κύριος πάροχος υπηρεσιών logistics (Lead Logistics Provider) και ως πάροχος υπηρεσιών logistics από τέταρτα μέρη (4th Party Logistics) μέσω των εξειδικευμένων ομάδων ειδικών μας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το κόστος των logistics σας και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα για πελάτες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι LLP / 4PL λύσεις σας 

Ως κύριος πάροχος υπηρεσιών logistics (Lead Provider Provider), εξασφαλίζουμε την πλήρη διαχείριση και τον συντονισμό της εφοδιαστικής σας αλυσίδας.

  • Μηχανική (σχεδιασμός δικτύου)
  • Διαχείριση αγορών με πλήρη διαφάνεια
  • Control Tower 
  • Control Tower με πλήρως ενσωματωμένο σύστημα πληροφοριών
  • Έλεγχος τιμολόγησης

Οι αποκλειστικές μας ομάδες 4PL ενεργούν εξ ονόματος των βιομηχανικών μας πελατών:

  • Επιλογή και συντονισμός των προμηθευτών συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων υποβολής προσφορών, αγορών, ελέγχου τιμολόγησης φορτίου
  • Παραγγελίες μεταφοράς με χρήση ενός ισχυρού εργαλείου μακρο-αποστολής 
  • Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών
  • Προγραμματισμός προόδου: παραγωγικότητα και μείωση του κόστους

Με την επίβλεψη των ελέγχων αγοράς και μεταφοράς τιμολογίων, η GEFCO επιτυγχάνει το πιο υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης της εφοδιαστικής και διαχειρίζεται βασικούς μοχλούς ελέγχου της βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εξυπηρετώντας τους βασικούς πελάτες που αντιπροσωπεύουν το 60% του κύκλου εργασιών, οι LLP-4PL ομάδες μας εγγυώνται καθημερινά υψηλό επίπεδο απόδοσης και μακροπρόθεσμη βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων λύσεων.

Γιατί να επιλέξετε την GEFCO; 

Ανήκει στους 10 κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών logistics στην Ευρώπη

€ 4,2 δισεκατομμύρια κύκλος εργασιών το 2015

Πάνω από 400 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο

• Logistics, τελωνειακή και φοροτεχνική διαχείριση
• Λειτουργική αρτιότητα
• Ένα σημείο επικοινωνίας
• Πλήρης ανιχνευσιμότητα (Track & Trace)
• KPI και διαχείριση της απόδοσης
• Συνεχής βελτίωση
 

Οι κεντρικές μας ομάδες βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τοπικών ομάδων στις διάφορες χώρες για να επιτρέψουν στους πελάτες μας να επωφεληθούν από την προβολή σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και να βελτιώσουν τα κόστη τους.

      Επικοινωνήστε με τον ειδικό της εφοδιαστικής της GEFCO              

 

Η GEFCO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των logistics σας:

ΑΝΑΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

25 χρόνια εμπειρίας στην υπηρεσία του κλάδου σας

       Διαβάστε περισσότερα       

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η GEFCO βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και την αξιοπιστία..

       Διαβάστε περισσότερα