Διαχειριση τελωνειακων και φοροτεχνικων υποθεσεων

Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησής σας, αντιμετωπίζετε προβλήματα ασφάλειας και οικονομικές προκλήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη συνεχή επέκτασή σας. Οι στόχοι των ειδικών της GEFCO είναι να προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά σας, οι λύσεις που αναπτύσσουμε για λογαριασμό σας, σας επιτρέπουν να εξασφαλίζετε και να βελτιστοποιείτε τις ροές σας υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Τελωνειακή διαχείριση με σκοπό τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των διεθνών ροών

Υποστηρίζοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 200 ειδικών σε 44 χώρες το τμήμα τελωνειακών και φοροτεχνικών υποθέσεων μας εκτελεί:

  • Συγκριτικές μελέτες ροών και των τελωνειακών και φορολογικών τους επιπτώσεων.
  • Υπηρεσίες κανονιστικής παρακολούθησης, ταξινόμησης και ελέγχου
  • Εφαρμογή βελτιστοποιημένων λύσεων (εσωτερική / εξωτερική επεξεργασία, περιορισμένη φορολογική αντιπροσώπευση, αποθήκη τελωνειακής επιτήρησης κ.λπ.)
  • Τη διαχείριση αυτών των λύσεων

Η εμπειρία μας στη φορολογική αντιπροσώπευση διασφαλίζει και βελτιστοποιεί τη διαχείριση του ΦΠΑ στην Ευρώπη

Ως ειδικοί στον τομέα της φορολογικής αντιπροσώπευσης από το 1993, η GEFCO αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Οι λύσεις φορολογικής αντιπροσώπευσης που υποστηρίζονται από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες κανονιστικής παρακολούθησης και διαχείρισης, σας επιτρέπουν να ασκείτε τις δραστηριότητές σας τοπικά (αποθήκευση, πώληση, επεξεργασία) σε απόλυτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κάθε χώρας, αποφεύγοντας παράλληλα τις διατυπώσεις και το κόστος δημιουργίας θυγατρικής. Οι λύσεις μας σας επιτρέπουν επίσης να βελτιστοποιήσετε τις προκαταβολές του ΦΠΑ της αλλοδαπής, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές επιπτώσεις στις ταμειακές ροές σας.

Συνδυασμένη τεχνογνωσία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς σας

Οικονομικά οφέλη και βελτιστοποιημένες ταμειακές ροές, αυξημένη αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας:  Οικονομικά οφέλη και βελτιστοποιημένες ταμειακές ροές, αυξημένη αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας: 

Η τεχνογνωσία μας στους τομείς της τελωνειακής και φορολογικής αντιπροσώπευσης καθώς και στα logistics, μας εξασφαλίζει την απαράμιλλη εμπειρία μας στην αγορά. Η δύναμή μας έγκειται στην ικανότητά μας να συνδυάσουμε την τελωνειακή και φοροτεχνική διαχείριση (βρίσκοντας την πιο ανταγωνιστική λύση) με τακτική τεχνογνωσία: πύργος ελέγχου, διαχείριση ροής, σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης.

Επιπλέον, η επιχειρησιακή αξιοπιστία μας, υποστηριζόμενη από ένα ολοκληρωμένο πολυτροπικό δίκτυο, προωθεί τον έλεγχο των εφοδιαστικών και των μεταφορών, καθώς και την εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα σας.

Γιατί να επιλέξετε την GEFCO;

AEO * πιστοποιημένο σε 13 χώρες 

Τελωνειακές δραστηριότητες σε περισσότερες από 100 χώρες 

Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη φορολογική αντιπροσώπευση


* Εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας

• Logistics, τελωνειακή και φοροτεχνική διαχείριση
• Λειτουργική αρτιότητα
• Ένα σημείο επικοινωνίας
• Πλήρης ανιχνευσιμότητα (Track & Trace)
• KPI και διαχείριση της απόδοσης
• Συνεχής βελτίωση

      Επικοινωνήστε με τον ειδικό της εφοδιαστικής της GEFCO              

 

Η GEFCO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση των logistics σας:

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙ-ΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 χρόνια εμπειρίας στην εξυπηρέτηση του κλάδο σας

       Διαβάστε περισσότερα       

LLP-4PL

Η GEFCO εξασφαλίζει πλήρη διαχείριση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας.

       Διαβάστε περισσότερα