Ενεργεια

Η GEFCO παρέχει εξατομικευμένες, υψηλής ποιότητας βελτιστοποιημένες λύσεις οπουδήποτε στον κόσμο για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος για τους πελάτες της σε ολόκληρη την Ενεργειακή Βιομηχανία συμπεριλαμβανομένου του Πετρελαίου (διυλιστήριο πετρελαίου, παράγωγα), φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανεμογεννητριών).

Εισερχόμενη Διαχείριση

  • Βελτιστοποίηση εφοδιασμού ανταλλακτικών, πρώτων υλών και αναλωσίμων
  • Πολυτροπικές μεταφορές, διασταυρούμενοι σταθμοί και ενοποιήσεις 

Εξερχόμενη Διαχείριση

  • Διεθνής και εγχώρια διανομή
  • Μεταφορά σε χώρους διανομής
  • Πλήρης διαχείριση αποθήκης

Βιομηχανικό Έργο

  • Μελέτη σκοπιμότητας: κανονισμοί, τελωνειακοί περιορισμοί και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Προσαρμοσμένες λύσεις μηχανικής μελέτης: πολυτροπικές μεταφορές, τελωνεία, προετοιμασία αποθεμάτων και αποστολής

Γιατί να επιλέξετε την GEFCO;

Περισσότερα από 300 εργοστάσια στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή

18 μονάδες σε 6 χώρες της CEI, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας

5 στρατηγικές σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία

• Εφοδιαστική, τελωνειακή και φοροτεχνική διαχείριση
• Λειτουργική αρτιότητα
• Ένα σημείο επικοινωνίας
• Πλήρης ανιχνευσιμότητα (Track & Trace)
• KPI και διαχείριση της απόδοσης
• Συνεχής βελτίωση

      Επικοινωνήστε με τον ειδικό της εφοδιαστικής της GEFCO              

 

Η GEFCO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η GEFCO βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και την αξιοπιστία της βιομηχανίας ενέργειας

       Διαβάστε περισσότερα       

GEO-GATEWAY ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ 1520

Η GEFCO εξειδικεύεται στον τομέα της ενέργειας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

       Διαβάστε περισσότερα