Προσβασιμότητα


Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο

Fill in the information below to get in touch with us and receive our communications.

* The fields marked with * are compulsory

Η ανάγκη σας είναι:

Your sector of activity:

Σχετικά με εσένα

Οι πληροφορίες που παρέχετε μπορούν να μεταφερθούν στην GEFCO Corporate και στις θυγατρικές της. Η GEFCO δεσμεύεται να μην στείλει τις πληροφορίες σας σε τρίτους.
Με την αποδοχή της λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου GEFCO, θα λάβετε επικοινωνίες πωλήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες της GEFCO, τις εκδηλώσεις GEFCO και ενημερωτικές ειδοποιήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ροές των πελατών μας. Θα μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή από αυτές τις αποστολές σε οποιοδήποτε από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Διαβάστε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων