Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η τήρηση των προθεσμιών, η βεβαιότητα ότι τα προϊόντα φτάνουν στα χέρια σας πάντα φρέσκα, η διασφάλιση σωστών λειτουργιών και η διαχείριση του κόστους αποτελούν τις καθημερινές προκλήσεις των ειδικών logistics. Σαν εταιρεία που στοχεύει πάντα στην τελειότητα, η GEFCO δραστηριοποιείται πάνω από 65 χρόνια στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, έναν από τους πλέον απαιτητικούς κλάδους στον κόσμο σε θέματα των υπηρεσιών logistics. Η ποιότητα των διαδικασιών μας βασίζεται σε ένα σύστημα διαχείρισης που σέβεται τις οργανωτικές δομες ,τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσιακές μας μονάδες .

"Δέσμευση ποιότητας: Το κατάλληλο προϊόν, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος στην  κατάλληλη τιμή."

 • Η GEFCO όχι μόνο ενσωματώνει δυναμικά τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται από πελάτες στον τομέα του logistics· πηγαίνουμε ένα βήμα πέρα από αυτό, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων της κάθε αγοράς.

  Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα

  • Πιστοποίηση ISO 9001: η διαπίστευση αυτή εφαρμόζεται  στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, για να πιστοποιήσει ότι πληρεί τα κριτήρια των πελατών,της  διοικητικής δέσμευσης και της συνεχούς βελτίωσης. Ολόκληρη η ομάδα του Ομίλου GEFCO είναι πιστοποιημένη με ISO 9001.
  • Η Πιστοποίηση ISO 14001: αυτή η πιστοποίηση απονέμεται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και έχει χορηγηθεί σε 60 εγκαταστάσεις της GEFCO σε 14 χώρες. Εργαζόμαστε δυναμικά και οικειοθελώς με στόχο να αυξήσουμε τον αριθμό των πιστοποιημένων εγκαταστάσεων.

  Προσαρμοσμένες λύσεις

  Βασιζόμενη στις απαιτήσεις σας, η GEFCO μπορεί, επίσης, να προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για έλεγχο, αξιολόγηση και πιστοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

  • Αξιολόγηση EcoVadis: καλύπτει την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η GEFCO έχει αξιολογηθεί και αναγνωριστεί ως μία από τις καλύτερες εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών logistics.
  • Το πρότυπο SQAS* αφορά αποκλειστικά τη βιομηχανία χημικών και αξιολογεί τις επιδόσεις από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και προμηθευτών logistics. Επτά εγκαταστάσεις της GEFCO στη Γερμανία και την Ιταλία διαθέτουν αυτή την πιστοποίηση.
  • Το πρότυπο SMETA* αξιολογεί τις δεοντολογικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχει απονεμηθεί σε ολόκληρο τον Όμιλο GEFCO.

  *SQAS: Σύστημα Αξιολόγησης Ασφάλειας & Ποιότητας; SMETA: Έλεγχος Εμπορικής Δεοντολογίας Μελών Sedex

  Πρότυπα GEFCO:

  Η GEFCO χρησιμοποιεί εσωτερικά πρότυπα για βέλτιστες πρακτικές: τα 400 υπηρεσιακά μας πρότυπα εγγυώνται το ίδιο επίπεδο ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Εξωτερικοί και εσωτερικοί έλεγχοι παρέχουν μια ετήσια, και επι τόπου αξιολόγηση συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα και πρακτικές.

 • Η ποιότητα, που μετριέται βάσει της ικανοποίησης των πελατών μας, αποτελεί την κινητήριο δύναμή μας. Η ποιότητα βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ομίλου, τον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε όλες τις δραστηριότητές μας και τον τρόπο με τον οποίο στοχεύουμε να βελτιώσουμε την αξία μας.

  Ο στόχος μας: Μηδενική Αστοχία

  • 90% ικανοποιημένων πελατών*
  • 65% των μονάδων συμμετέχουν στο σύστημα "Διαχείριση μέσω της ποιότητας"
  • Περίπου 5.000 βελτιώσεις ή προληπτικές ενέργειες  εκτελέστηκαν  μέσα στο 2014.

  *Πηγή: 2013 Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης - Σύστημα Διαχείρισης Gefco. Η ανάλυση βασίστηκε σε 851 απαντήσεις, η λήψη των οποίων έγινε από ένα δείγμα 2.078 ενεργών επιχειρηματικών πελατών από όλο τον κόσμο.

  Σύστημα Διαχείρισης GEFCO: ποιότητα εν δράσει   

  Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διαθέτουμε, GEFCO MANAGEMENT SYSTEM (GMS), είναι δομημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001. Στόχος αυτού του συστήματος είναι ο έλεγχος της ποιότητας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και όλες τις χώρες, με σεβασμό προς  το περιβάλλον.

  • Ένα ειδικό εργαλείο για την ποιότητα: ένα σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης  που προσφέρεται απο τους ηγέτες του χώρου.
  • Μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης επικεντρωμένη στη διαρκή ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας και της ταξινόμησης ισοζυγίου άνθρακα. Ο εντοπισμός περιστατικών μη συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητά μας.
  • Διαφανείς διαδικασίες πληροφόρησης : έλεγχοι και δείκτες αποστέλλονται στους πελάτες μας για να τους βοηθήσουν με την διαδικασία του συστήματος ποιότητάς τους.

  Δείκτες για τη σωστή πορεία

  Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό δεικτών ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς: ετήσια μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μας, τον ετήσιο έλεγχος ποιότητας και περιβάλλοντος ,και των κύριων δεικτών απόδοσης ( KPI’s)