Προσβασιμότητα

VOLVO

Εξασφάλιση αξιόπιστης παράδοσης μηχανών στη ζώνη της Ευρασίας

Business Case

Company: VOLVO

Βιομηχανία: Βαρύς Εξοπλισμός

Ολοκληρωμένες λύσεις Logistics: Οδικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, Εκτελωνιστικές εργασίες
Η Volvo Construction Equipment AB θέτει ψηλά τον πήχη σε σχέση με την ποιότητα και τη συμμόρφωση της διαχείρισης των οχημάτων της.Τον Αύγουστο του 2013, και εφόσον η GEFCO Baltics δοκιμάστηκε επιτυχώς σε σχέση με τα παραπάνω κριτήρια, ο σουηδος κατασκευαστής την όρισε σαν προμηθευτή   και επιλέχθηκε να διαχειριστεί τη μεταφορά των μηχανών της στη ζώνη της Ευρασίας.

Οι Προκλήσεις μας

Σχεδιάζοντας πλάνο μεταφοράς απο πόρτα σε πόρτα για τον  εξοπλισμο κατασκευαστικών υλικών στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία

Η λύση της GEFCO

Η GEFCO Baltics λαμβάνει την έγκριση της Volvo. Στο λιμάνι της Klaipeda, όπου πραγματοποιούνται οι μεταφόρτωσεις  και έλεγχοι ασφάλειας των εξοπλισμών, σημειώθηκε ποσοστό  99% στην ποιότητα των υπηρεσιών.

GEFCO Solution - Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολυτροπικών υπηρεσιών logistics

  • Oδική μεταφορά φορτηγών οχημάτων χαμηλής φόρτωσης για μεταφορά από το εργοστάσιο στα λιμάνια ή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς στις χώρες παραγωγής
  • Διαχείριση των διαδικασιών Pre-Delivery Inspection (PDI)
  • Εκτελωνισμός στα λιμάνια
  • Ασφάλεια αποστολής: μερική αποσυναρμολόγηση και ειδική συσκευασία για την προστασία των οχημάτων
  • Θαλάσσια μεταφορά με Ro- Ro απο τα λιμάνι φόρτωσης μέχρο το λιμάνι προορισμού (Roll-on/Roll-off: μεταφορα οχηματων σε πλοία)
  • Σιδηροδρομικές ή οδικές μεταφορές προς τις χώρες προορισμού
  • Ευρύ φάσμα διανομής εξοπλισμού  στον χώρο του πελάτη
  • Παροχή εργαλείων παρακολούθησης και τακτική έκδοση δεικτών απόδοσης

Μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της Volvo Construction , η GEFCO Baltics έλαβε την έγκριση της Volvo χρίζοντας την κύριο προμηθευτή: "Το επίπεδο εξυπηρέτησης και επαγγελματισμού που παρέχει η GEFCO Baltics στη διαχείριση των διεθνών ροών από τα εργοστάσια παραγωγής μας στην Ευρώπη και τη Νότια Κορέα στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κεντρική Ασία είναι πολύ ικανοποιητική. Η GEFCO είναι ένας από τους αξιόπιστους συνεργάτες μας ».