Προσβασιμότητα

Βιοεπιστήμες & Υγειονομική περίθαλψη

Λύσεις ειδικά σχεδιασμένες ώστε να πληρούν τις κανονιστικές σας απαιτήσεις

Συνεργαζόμενοι με βιομηχανίες προϊόντων και υπηρεσιών βιοεπιστημών και υγειονομικής περίθαλψης, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεστε να βασίζεστε σε συμμορφούμενες με τους αντίστοιχους κανονισμούς, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Οι συστηματικά εκπαιδευμένοι ειδικοί μας σας υποστηρίζουν στην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης που ικανοποιούν όλες τις κανονιστικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις σας για την αριστεία.

Ειδικά σχεδιασμένες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας

Για ανταπόκριση σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις σας

Η φαρμακευτική βιομηχανία εξελίσσεται. Με βάση την τεχνογνωσία μας, αναπτύσσουμε εξατομικευμένες και συμμορφούμενες με τα σχετικά πρότυπα ολοκληρωμένες λύσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις των προϊόντων σας

 • Φαρμακευτικά προϊόντα 
 • Ιατρικές και διαγνωστικές συσκευές
 • Προϊόντα υψηλής εξειδίκευσης:
  • Ελεγχόμενα φάρμακα Κατ. Α΄
  • Επικίνδυνα εμπορεύματα

Ασφαλείς και σύμφωνες με τις ανάλογες απαιτήσεις λύσεις εφοδιαστικής*

Για την εγγύηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των προϊόντων σας

Με τις αποκλειστικές λύσεις μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης για προϊόντα βιοεπιστημών και υγειονομικής περίθαλψης, σας παρέχουμε εγγυήσεις* ώστε να επωφεληθείτε από τις πλήρως συμμορφούμενες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις λύσεις μας. Οι ομάδες μας εκπαιδεύονται τακτικά και οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται αυστηρά.

 • Κάτοχος Άδειας Χονδρικής Πώλησης
 • Συμμόρφωση με πιστοποίηση ορθής πρακτικής διανομής (2013/C 343/01)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Πιστοποιήσεις Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ISO:9001 – ISO:14001)
 • πιστοποιήσεις IATA CEIV
 • Αργυρό μετάλλιο ECOVADIS

*Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιητικών μας διατίθεται κατόπιν αιτήματος

 

Για την εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων σας 

Η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την εφοδιαστική στον τομέα των Βιοεπιστημών και της Υγειονομικής Περίθαλψης. Οι λύσεις μας παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά όλων των αποστελλόμενων προϊόντων σας. 

 • Συμμόρφωση με απαιτήσεις TAPA* (Ένωση για την Προστασία Μεταφερόμενων Περιουσιακών Αγαθών)   
 • Διαδικασία λεπτομερούς αξιολόγησης κινδύνου 
 • Ειδικά οχήματα και Παρακολούθηση μέσω Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης 
 • Παρακολούθηση & Εντοπισμός 24/7/365 
 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνουν: ένοπλη συνοδεία, κωδικούς εξαναγκασμού, «γεω-περιφραγμένες» (geo-fenced) διαδρομές  

 

Για τη διασφάλιση των απαιτήσεών σας σχετικά με την ελεγχόμενη θερμοκρασία 

Για τα προϊόντα σας που απαιτούν ελεγχόμενη θερμοκρασία, έχουμε αναπτύξει καινοτόμες λύσεις ώστε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητά τους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σας. 

 • Τρία επίπεδα ελέγχου θερμοκρασίας  
  • -22°C  
  • +2°C -+8°C  
  • +15°C - +25°C  
 • Παρακολούθηση και έλεγχος θερμοκρασίας 24/7/365 
 • Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις: μεταφορά και εφοδιαστική 
 • Πιστοποιημένες λύσεις ενεργής και «παθητικής» θερμικής συσκευασίας  

Υλικοτεχνική υποστήριξη για εισερχόμενα προϊόντα

Για την εκπλήρωση των υψηλότερων προδιαγραφών στη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων

Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η αλυσίδα εφοδιασμού σας υφίσταται όλο και περισσότερη πίεση. Προς ικανοποίηση των απαιτήσεών σας, σας προσφέρουμε λύσεις για τα ελεγχόμενης θερμοκρασίας προϊόντα σας, ειδικά σχεδιασμένες για τη βιομηχανία σας 

 • Ολοκληρωμένες λύσεις από πόρτα σε πόρτα (μεταφορά και εφοδιαστική) 
 • Λύσεις πολυτροπικής μεταφοράς: αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές 
 • Εξειδικευμένες λύσεις συσκευασίας που περιλαμβάνουν ενεργές και «παθητικές» θερμικές λύσεις
 • Βελτιστοποίηση και διαχείριση των τελωνειακών εργασιών σας 
 • Διαχείριση επειγουσών παραδόσεων 

Υλικοτεχνική υποστήριξη για εξερχόμενα προϊόντα

Για την υποστήριξη της εφοδιαστικής σας από την Παραγωγή ως τη Διανομή

Σύμφωνα με την Ορθή Πρακτική Διανομής, εξασφαλίζουμε την εγχώρια και διεθνή διανομή των προϊόντων σας σε παγκόσμια κλίμακα 

 • Αποθήκευση & μεταφορά εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • Πιστοποιημένη ενεργή και «παθητική» θερμική συσκευασία
 • Διαχείριση των τελωνειακών εργασιών σας

Επείγουσα παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης

Ανταποκρινόμαστε σε όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παγκοσμίως

Για προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες επείγουσες αποστολές σας, ανεξάρτητα από το κρίσιμο επίπεδό τους (έκτακτη ανάγκη ζωτικής σημασίας, ειδική μεταφορά στο νοσοκομείο, παράδοση τεμαχίων για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, παράδοση επειγουσών ιατρικών συσκευών, ειδική ιατρική θεραπεία για έναν ασθενή ...) διαθέτουμε λύσεις σύμφωνες με την ορθή πρακτική διανομής, 24/7/365 

 • Υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατά την πτήση 
 • Πρώτη πτήση από/προς
 • Πτήσεις τσάρτερ
 • Αποκλειστικές υπηρεσίες οδικής μεταφοράς 
 • Αποκλειστικές παραδόσεις σε νοσοκομεία
 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: διαχείριση τελωνειακών εργασιών, διαχείριση εγγράφων, πιστοποιημένες λύσεις συσκευασίας 

 

Παροχή πλήρους υποστήριξης στις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας  

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της αποστολής σας, οι άμεσης εφαρμογής λύσεις μας σας επιτρέπουν να αναλαμβάνετε γρήγορα δράση, παγκοσμίως. Παρέχουμε ειδικές υπηρεσίες εφοδιαστικής για ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να υποστηρίξουμε τη ζωτικής σημασίας ανταπόκρισή σας.. 

 • Λύσεις μεταφοράς για κάθε είδος φορτίου ή εξοπλισμού  
 • Ναύλωση πλοίων ή αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένων ετερογενών φορτίων 
 • Αποθήκευση σε στρατηγική θέση με προ-τοποθέτηση του αποθέματος, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος έκτακτης ανάγκης για ταχεία απόκριση 
 • Πλήρες εύρος υπηρεσιών πιστοποιημένης ενεργής και «παθητικής» θερμικής συσκευασίας  
 • Λύσεις από πόρτα σε πόρτα (πριν και μετά την παράδοση)  
 • Πύργος ελέγχου με μοναδικό σημείο επαφής για τη διαχείριση του έργου σας 

Ορατότητα της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Συνεργασία για μόχλευση μεταξύ των συνεργατών της αλυσίδας εφοδιασμού

Σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού σας, οι λύσεις ενημέρωσης που σας παρέχουμε σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε και να βελτιστοποιείτε τις διαδικασίες μεταφοράς και εφοδιαστικής σας χάρη στην ορατότητα από την αρχή ως το τέλος.

 • Πύργος ελέγχου
 • Συλλογική διαδικτυακή πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI)

Φυλλάδιο Βιοεπιστημών και Υγειονοµική περίθαλψης

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστες & συμβατές λύσεις για τον τομέα Βιοεπιστημών και Υγειονοµική περίθαλψης

PDF, 181 KB

Κατεβάστε

Γιατί την GEFCO

 • Απλότητα

  • Μοναδικό σημείο επικοινωνίας
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Logistics
  • Διαχείριση των τελωνειακών σας διαδικασιών
 • Αποδοτικότητα

  • Λειτουργική αρτιότητα
  • Βελτιστοποίηση κόστους
  • Μειωμένος χρόνος παράδοσης
 • 360° ορατότητα

  • Παρακολούθηση αποστολών σε πραγματικό χρόνο
  • Διαχείριση Απόδοσης
  • Έλεγχος διεθνών ροών διαμέσω Πύργου Ελέγχου

Μοιραστείτε