Η Στρατηγική μας

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί υπηρεσία στρατηγικής  σημασίας καθώς προσφέρει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις. Στην παγκόσμια οικονομία, οι βιομηχανικοί πελάτες χρειάζονται έναν παροχο υπηρεσιών logistic ικανό να προσφέρει λύσεις που μεγιστοποιούν την ανταγωνιστικότητά τους 

 

Σχετικά με τη GEFCO Ελλάδας

Από την παραγωγή μέχρι την διάθεση του προϊόντος, η GEFCO παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση και βέλτιστες λυσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας  για τους βιομηχανικούς πελάτες της.

Απονομή πιστοποίησης από την ΙΑΤΑ-CEIV Pharma στη GEFCO για τις υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων στην Ολλανδία

Ο Όμιλος PSA στα «Supplier Awards 2017»: Βραβείο Υπεροχής για την εταιρεία GEFCO

Gefco στο Twitter
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Μας εμπιστεύονται
Το δίκτυο Gefco