ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τον Οκτώβριο του 2015 , η GEFCO απέκτησε την IJS Global.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η GEFCO Ελλάδας ιδρύθηκε το 2015, στην Αθήνα.

Gefco στο Twitter
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Μας εμπιστεύονται
Το δίκτυο Gefco